Škoda GARANCIJA

Škoda GARANCIJA

Fabrička garancija

Škoda Vam nudi fabričku garanciju, za bezbrižno putovanje.

Škoda Asistencija

ŠKODA ASISTENCIJA predstavlja koncept obezbjeđenja mobilnosti vozačima Škoda vozila i njihovim putnicima koji zbog mogućeg kvara/neispravnosti vozila ostanu na putu.

Fabrička garancija

Škoda Vam nudi fabričku garanciju, za bezbrižno putovanje.

Škoda Asistencija

ŠKODA ASISTENCIJA predstavlja koncept obezbjeđenja mobilnosti vozačima Škoda vozila i njihovim putnicima koji zbog mogućeg kvara/neispravnosti vozila ostanu na putu.